ios, web, thoughts & notes (rss)

dreamscape by isak solheim

10 aug 2023 ~

Et bra algdat tips

Faget Algoritmer og Datastrukturer er gammelt, alle har hatt det (tror jeg). Faget blir per dags dato undervist av Magnus Lie Hetland. Jeg syntes han er flink og anbefaler alle til å møte opp i forelesningene. I tillegg har han en kul nettside. Forrige semester var forelesningene på onsdager, så man kunne kjøpe kanelboller i kantina for 20kr i pausen. Som prepp til eksamen kan jeg anbefale å se youtubevideoer av sorteringsalgoritmer visualisert som ungarsk folkedans (lenke).